ATKV Redenaars 2019

ATKV REDENAARS TEMAS VIR 2019

Hier is die ATKV temas vir 2019:

Gr 1 - 3

 • Maniere
 • Droom
 • Jok

Gr 4 - 5
Huistaal en Addisionele Taal

 • Spaar
 • Kuns
 • Frons

Gr 6 - 7
Huistaal en Addisionele Taal

 • Vrees
 • Dink
 • Dans

Gr 8 - 9
Huistaal en Addisionele Taal

 • Waarheid
 • Beelde
 • Deure

Gr 10 - 12
Huistaal en Addisionele Taal

 • Navigeer
 • Toue
 • Magnete


Plaas gerus jou naam op die
 
nuwe toesprake waglys

Pryse vir nuwe toesprake is as volg:
Gr 1-3 - R495
Gr 4-7 - R595
Gr 8-12 - R695

Alleenreg:
 • Alle nuwe toesprake word spesifiek volgens bestelling geskryf.
 • Alle nuwe toesprake is beskikbaar vir alleengebruik (landswyd) vir die Redenaars seisoen (maks 12 maande) waarvoor dit gekoop word.
 • Alle toesprake bly die eiendom van Redenaars.co.za en sal na die verstryking van die alleenreg as 'n bestaande toespraak voorbeeld beskikbaar gestel word.
 

* Vrywaringsklousule:
Met die aankoop van Nuwe Toesprake versoek ons dat u 'n beredeneerbare onderwerp formuleer en ten minste 6 stawende argumente uiteensit. Dit is om te verseker dat die toespraak:
 • Op die regte vlak van jou kind is,
 • Pas by sy / haar persoonlikheid, en
 • Voldoen aan julle spesifieke vereistes.

Indien u versuim om dit te doen, aanvaar u volle verantwoordelikheid vir die uitkoms van die toespraak en vrywaar u Redenaars.co.za en ons skrywers teen enige eise of versoeke om die toespraak te verander of oor te skryf. Sulke versoeke sal dan verdere kostes tot gevolg hê.