Nuwe Toesprake

Ons skrywers is ongelukkig op vol kapasiteit en dus aanvaar ons Nuwe Toespraak bestellings SLEGS op 'n WAGLYS sisteem.
Om jou naam op die WAGLYS te plaas: KLIEK HIER ---> info@redenaars.co.za en voltooi asb AL die inligting in die epos.
Ons sal jou dan kontak sodra 'n skrywer beskikbaar is!
Baie dankie vir jou ondersteuning en geduld!
 

Vrywaringsklousule:


Met die aankoop van Nuwe Toesprake versoek ons dat u 'n beredeneerbare onderwerp formuleer en ten minste 3 stawende argumente uiteensit. Dit is om te verseker dat die toespraak:
  - Op die regte vlak van jou kind is,
  - Pas by sy / haar persoonlikheid, en
  - Voldoen aan julle spesifieke vereistes.
Indien u versuim om dit te doen, aanvaar u volle verantwoordelikheid vir die uitkoms van die toespraak en vrywaar u Redenaars.co.za en ons skrywers teen enige eise of versoeke om die toespraak te verander of oor te skryf. Sulke versoeke sal dan verdere kostes tot gevolg hê.